STT Ngày đăng Công việc Địa điểm Mức lương
1 10/04/2018 Phụ trách truyền thông Hà Nội Thỏa thuận
2 27/12/2017 Chuyên viên Kế toán Hà Nội Thỏa thuận
3 27/12/2017 Nhân viên triển khai dự án Hà Nội Thỏa thuận
4 22/12/2017 Phụ trách phát triển và kinh doanh sản phẩm dịch vụ Hà Nội Thỏa thuận
5 20/12/2017 Nhân viên truyền thông và tổ chức sự kiện Hà Nội Thỏa thuận
6 20/12/2017 Nhân viên vận hành sản phẩm dịch vụ Hà Nội Thỏa thuận
7 20/12/2017 Lập trình viên PHP Hà Nội Thỏa thuận
8 20/12/2017 Lập trình viên Java Hà Nội Thỏa thuận
9 20/12/2017 Lập trình viên IOS Hà Nội Thỏa thuận
10 20/12/2017 Lập trình viên Android Hà Nội Thỏa thuận
11 20/12/2017 Quản trị và tích hợp hệ thống Hà Nội Thỏa thuận
12 20/12/2017 Phụ trách Fanpage Hà Nội Thỏa thuận
13 20/12/2017 Trợ lý Tổng giám đốc Hà Nội Thỏa thuận
14 18/12/2017 Biên tập viên nội dung Hà Nội Thỏa thuận
15 18/12/2017 Phụ trách Fanpage Hà Nội Thỏa thuận
16 16/12/2017 Kỹ sư hệ thống Streaming Hà Nội Thỏa thuận
17 16/12/2017 Tester Hà Nội Thỏa thuận
18 16/12/2017 Desinger Hà Nội Thỏa thuận
19 16/12/2017 IT Security Hà Nội Thỏa thuận
20 16/12/2017 Quản lí và phát triển dịch vụ Hà Nội Thỏa thuận
22 16/12/2017 Chăm sóc khách hàng Hà Nội Thỏa thuận