Giải pháp phần mềm

Multimedia Content Management

 

Các màn hình giao diện của MCM có thể được tùy biến và cá nhân hoá dựa trên sở thích cá nhân, tạo ra một dịch vụ có sự tham gia của nhiều đối tượng . MCM trao cho các nhà cung cấp dịch vụ một cách thức tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động và cung cấp sự trải nghiệm tối ưu hóa cho các thuê bao đăng ký từ một nền tảng đa màn hình.

 

 

Các đặc tính nổi trội

Điều phối dịch vụ và Phân phối nội dung – cho phép truy cập tới phần quản lý các chức năng cốt lõi, bao gồm: Tiếp thị và Đánh giá, Tính phí, Quản lý  bản quyền nội dung số (DRM) và cung cấp dịch vụ

Quản lý gian hàng và thuê bao – Cung cấp linh hoạt các cách quản lý danh mục sản phẩm và các cửa hàng trên nhiều màn hình – Cho phép các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng cổng thông tin web tùy thích cho các thuê bao của họ

Tiếp thị và đánh giá – Cung cấp chức năng quản lý và phân khúc khách hàng trên nhiều màn hình, cho phép tạo ra các chiến dịch tiếp thị nhắm đến từng phân khúc khách hàng dựa trên lịch sử thuê bao – Cho phép định nghĩa linh hoạt các tùy chọn giá cả và giảm giá.

Mediator – Cung cấp mã kích hoạt dịch vụ (SOA) cho phép phân phối luồng công việc tích hợp MCM với hệ thống downstream.

Quản lý bản quyền nội dung số (DRM): một giải pháp cho các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp nội dung có thể bảo vệ được tài sản nội dung của họ và đưa ra các mô hình giá cước định nghĩa kèm theo cách phân phối trên Mobile cũng như PC.

Streaming Server – Cung cấp streaming đa phương tiện và các dịch vụ download

Quản lý thuê bao – lưu trữ hồ sơ cá nhân của thuê bao, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, sở thích, tùy chọn (bao gồm mua, đăng ký, mua sắm giỏ, muốn thẻ danh sách quà tặng, và yêu thích), và các hoạt động liên quan đến thuê bao như trình duyệt, cách mua và giao hàng, etc.

Moderator – cung cấp tùy chọn để xử lý một loạt ý kiến của thuê bao (talkbacks) cho các sản phẩm khác nhau, duy trì các danh sách trắng (khách hàng tốt) và danh sách đen (khách hàng xấu).

SDK – Phát triển phần mềm cho các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà cung cấp nội dung của bên thứ 3, để phát triển các ứng dụng entreprise, end-user hoặc các ứng dụng nội dụng.