Tuyển dụng

Phụ trách truyền thông

Mô tả chức năng – nhiệm vụ 1 Quản lý khách hàng – Là người liên hệ chính cho bất kỳ những vấn đề liên quan đến khách hàng – Tập trung vào việc phát triển các khách hàng được chỉ định và tìm kiếm KH mới – Xây dựng và duy trì mối quan…

Đọc tiếp